Zsge/t

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 311595946, nazywa się Zsge/t. Jest to placówka publiczna. Za jej funkcjonowanie odpowiada Miasto na prawach powiatu. Budynek szkoły znajduje się w miejscowości Konin, ulica Kard. S. Wyszyńskiego, nr 3, kod pocztowy 62510. Szkoła udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 632425421, a także faksem 632491655. Do instytucji uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum zdobywa wiedzę 777 uczniów. Podmiot został zarejestrowany z ramienia uprawnionego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...