Technikum Zawodowe Nr 7 W Białymstoku

no image Szkoła średnia techniczna, posiadająca nr Regon 052206190, nosi nazwę Technikum Zawodowe Nr 7 W Białymstoku. Jest to placówka publiczna. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Miasto na prawach powiatu. siedziba szkoły mieści się w miejscowości Białystok, ulica Ks. St. Suchowolca, nr 26, kod pocztowy 15566. Szkoła udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 857411075, a także faksem 857411596. Do instytucji uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum zdobywa wiedzę 477 uczniów. Obiekt podlegał rejestracji z ramienia uprawnionego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...