Technikum Zawodowe Nr 6 Sce

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 810065840, nazywa się Technikum Zawodowe Nr 6 Sce. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialność ponosi Szczecińskie Centrum Edukacyjne. Budynek szkoły mieści się w mieście Szczecin, ulica Mieszka I, nr 61c, kod pocztowy 71011. Placówka udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 914314488, a także faksem 914830581. Do instytucji chodzą dorośli. W technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych uczy się 0 uczniów. Obiekt podlegał rejestracji z ramienia uprawnionego organu, którym jest Powiat m Szczecin (grodzki).
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...