Technikum Zawodowe Nr 1 W Białymstoku

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 052133433, nazywa się Technikum Zawodowe Nr 1 W Białymstoku. Jest to placówka publiczna. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Miasto na prawach powiatu. Budynek instytucji znajduje się w miejscowości Białystok, ulica Antoniuk Fabryczny, nr 1, kod pocztowy 15762. Szkoła udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 856530073, a także faksem 856533215. Do instytucji uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum zdobywa wiedzę 82 uczniów. Obiekt podlegał rejestracji z ramienia właściwego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...