Technikum Zawodowe

no image Szkoła średnia techniczna, posiadająca nr Regon 510648746, nazywa się Technikum Zawodowe"bio-Cosmetics-Studio"w Olsztynie. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. siedziba szkoły znajduje się w miejscowości Olsztyn, ulica Przemyslowa, nr 8, kod pocztowy 10418. Placówka udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 895321342, a także faksem 895321342. Do technikum uczęszczają dorośli. W technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zdobywa wiedzę 0 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia właściwego organu, jakim jest Powiat m Olsztyn (grodzki).
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...