Technikum Uzupełniające Nr 20

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 473272752, nosi nazwę Technikum Uzupełniające Nr 20. Jest to instytucja publiczna. Za jej funkcjonowanie odpowiada Miasto na prawach powiatu. siedziba instytucji mieści się w mieście Łódź, ulica Warecka, nr 41, kod pocztowy 91212. Sekretariat udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 426521860, a także faksem 626521860. Do technikum uczęszczają dorośli. W technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych uczy się 78 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia właściwego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...