Technikum Uzupełniające Nr 2 Im. Ks. Stanisława Szpetnara

no image Szkoła średnia techniczna, posiadająca nr Regon 371180664, nosi nazwę Technikum Uzupełniające Nr 2 Im. Ks. Stanisława Szpetnara. Jest to placówka publiczna. Budynek instytucji mieści się w miejscowości Krosno, ulica Ks. St. Szpetnara, nr 9, kod pocztowy 38400. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 134322319, a także faksem 134368948. Do instytucji uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych naukę pobiera 0 uczniów. Podmiot został zarejestrowany z ramienia właściwego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...