Technikum Uzupelniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posługująca się nr Regon 610019467, nosi nazwę Technikum Uzupelniające Dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Płocku. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialność ponosi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku. siedziba instytucji znajduje się w mieście Płock, ulica Ułańska, nr 1, kod pocztowy 9402. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 242642277, a także faksem 242642277. Do technikum uczęszczają dorośli. W technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych naukę pobiera 0 uczniów. Obiekt został zarejestrowany z ramienia uprawnionego organu, którym jest Powiat m. Płock (grodzki).
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...