Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Chmielniku

no image Szkoła średnia techniczna, posiadająca nr Regon 260415277, nazywa się Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych W Chmielniku. Jest to jednostka publiczna. Za jej funkcjonowanie odpowiada Powiat ziemski. siedziba instytucji mieści się w miejscowości Chmielnik, ulica Dygasińskiego, nr 11, kod pocztowy 26020. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 413542894, a także faksem 413542894. Do technikum uczęszczają dorośli. W technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych naukę pobiera 0 uczniów. Podmiot został zarejestrowany z ramienia właściwego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...