Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 570285691, nazywa się Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych. Jest to jednostka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Za jej funkcjonowanie odpowiada Centrum Kształcenia "Nauka". siedziba szkoły mieści się w miejscowości Piła, ulica Warsztatowa, nr 6, kod pocztowy 64920. Sekretariat udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 672148401, a także faksem 672155621. Do technikum uczęszczają dorośli. W technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych uczy się 0 uczniów. Obiekt podlegał rejestracji z ramienia odpowiedniego organu, którym jest Powiat pilski (ziemski).
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...