Technikum Specjalne Nr 23 Dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posługująca się nr Regon 100249200, nosi nazwę Technikum Specjalne Nr 23 Dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej. Jest to placówka publiczna. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Miasto na prawach powiatu. siedziba instytucji znajduje się w mieście Łódź, ulica Dziewanny, nr 24, kod pocztowy 91866. Placówka udziela dalszych informacji pod numerem telefonu 426577941, a także faksem 426577811. Do instytucji chodzą dzieci lub młodzież. W technikum zdobywa wiedzę 35 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia odpowiedniego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...