Technikum Nr 3

no image Szkoła średnia techniczna, posiadająca nr Regon 292438980, nazywa się Technikum Nr 3. Jest to placówka publiczna. Za jej funkcjonowanie odpowiada Miasto na prawach powiatu. siedziba instytucji mieści się w mieście Kielce, ulica Zagórska, nr 14, kod pocztowy 25355. Sekretariat udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 413443447, a także faksem 413682456. Do technikum uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum zdobywa wiedzę 530 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia uprawnionego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...