Technikum Nr 3

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 301111927, nosi nazwę Technikum Nr 3. Jest to placówka publiczna. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialność ponosi Powiat ziemski. siedziba szkoły znajduje się w miejscowości Rawicz, ulica Generała Grota Roweckiego, nr 6, kod pocztowy 63900. Sekretariat udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 655452620, a także faksem 655453498. Do technikum uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum uczy się 42 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia odpowiedniego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...