Technikum Nr 3

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 152131431, nazywa się Technikum Nr 3. Jest to instytucja publiczna. Za jej działanie odpowiada Powiat ziemski. Budynek instytucji znajduje się w mieście Lubliniec, ulica Klonowa, nr 10, kod pocztowy 42700. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 343511432, a także faksem 343511432. Do technikum uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum naukę pobiera 23 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia odpowiedniego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...