Technikum Nr 2

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 611376672, nosi nazwę Technikum Nr 2. Jest to placówka publiczna. Za jej działanie odpowiada Miasto na prawach powiatu. Budynek instytucji znajduje się w mieście Płock, ulica Gwardii Ludowej, nr 7, kod pocztowy 9400. Sekretariat udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 243669991, a także faksem 243669991. Do instytucji uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum zdobywa wiedzę 410 uczniów. Podmiot został zarejestrowany z ramienia właściwego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...