Technikum Nr 1 W Zespole

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posługująca się nr Regon 015542519, nosi nazwę Technikum Nr 1 W Zespole. Jest to placówka publiczna. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Powiat ziemski. siedziba instytucji znajduje się w mieście Góra Kalwaria, ulica Dominikańska, nr 9 E, kod pocztowy 5530. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 227273527, a także faksem 227273344. Do instytucji chodzą dzieci lub młodzież. W technikum zdobywa wiedzę 178 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia odpowiedniego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...