Technikum Nr 1 W Świdnicy

no image Szkoła średnia techniczna, posiadająca nr Regon 891418146, nosi nazwę Technikum Nr 1 W Świdnicy. Jest to jednostka publiczna. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Powiat ziemski. Budynek szkoły znajduje się w mieście Świdnica, ulica Budowlana, nr 7-9, kod pocztowy 58100. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 748520700, a także faksem 748520700. Do technikum uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum naukę pobiera 275 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia uprawnionego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...