Technikum Mechaniczne Nr 7

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 015789065, nosi nazwę Technikum Mechaniczne Nr 7. Jest to jednostka publiczna. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Miasto na prawach powiatu. Budynek instytucji znajduje się w mieście Warszawa, ulica Felińskiego, nr 13, kod pocztowy 1513. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 228390041, a także faksem 228390882. Do instytucji chodzą dzieci lub młodzież. W technikum zdobywa wiedzę 57 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia właściwego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...