Technikum Dla Dorosłych Nr 2 (Z)

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 000181295, nosi nazwę Technikum Dla Dorosłych Nr 2 (Z). Jest to jednostka publiczna. Za jej działanie odpowiada Miasto na prawach powiatu. Budynek instytucji mieści się w miejscowości Włocławek, ulica Bukowa, nr 38/40, kod pocztowy 87800. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 542325852, a także faksem 542325852. Do instytucji chodzą dorośli. W technikum uczy się 9 uczniów. Obiekt podlegał rejestracji z ramienia uprawnionego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...