Technikum Dla Dorosłych Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 243030620, nazywa się Technikum Dla Dorosłych Centrum Kształcenia Kadr Górnictwa. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Spółka Szkoleniowa Sp z o o . siedziba instytucji znajduje się w miejscowości Katowice, ulica Szopienicka, nr 58, kod pocztowy 40432. Sekretariat udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 323520758, a także faksem 323532151. Do technikum uczęszczają dorośli. W technikum zdobywa wiedzę 0 uczniów. Podmiot został zarejestrowany z ramienia odpowiedniego organu, jakim jest Powiat m Katowice (grodzki).
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...