Technikum Dla Dorosłych

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posługująca się nr Regon 240296902, nosi nazwę Technikum Dla Dorosłych. Jest to instytucja niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Centrum Kształcenia PRYMUS. siedziba szkoły znajduje się w miejscowości Zabrze, ulica Wolności, nr 235, kod pocztowy 41800. Sekretariat udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 327761350, a także faksem 327761350. Do technikum chodzą dorośli. W technikum uczy się 0 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia właściwego organu, jakim jest Powiat m. Zabrze (grodzki).
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...