Technikum Dla Dorosłych

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 000512533, nosi nazwę Technikum Dla Dorosłych. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. siedziba szkoły mieści się w mieście Cieszyn, ulica Plac Józefa Londzina, nr 3, kod pocztowy 43400. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 338522343, a także faksem 338522343. Do technikum chodzą dorośli. W technikum naukę pobiera 0 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia odpowiedniego organu, którym jest Powiat cieszyński (ziemski).
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...