Technikum

no image Szkoła średnia techniczna, posiadająca nr Regon 015770976, nosi nazwę Technikum. Jest to placówka publiczna. Za jej działanie odpowiada Powiat ziemski. Budynek szkoły mieści się w mieście Mszczonów, ulica Ługowa, nr 13, kod pocztowy 96320. Szkoła udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 468571022, a także faksem 468571255. Do technikum uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum zdobywa wiedzę 184 uczniów. Obiekt podlegał rejestracji z ramienia właściwego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...