Technikum

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posługująca się nr Regon 712541727, nosi nazwę Technikum. Jest to jednostka publiczna. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Powiat ziemski. Budynek szkoły znajduje się w miejscowości Mińsk Mazowiecki, ulica Gen.k.sosnkowskiego, nr 43, kod pocztowy 5300. Sekretariat udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 257593477, a także faksem 257593477. Do instytucji uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum uczy się 454 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia odpowiedniego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...