T.budowlane

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 639824918, nazywa się T.budowlane. Jest to placówka publiczna. Za jej działanie odpowiedzialność ponosi Powiat ziemski. siedziba instytucji znajduje się w miejscowości Gniezno, ulica Sienkiewicza, nr 6, kod pocztowy 62200. Szkoła udziela szerszych informacji telefonicznie pod numerem 614263153, a także faksem 614263153. Do instytucji uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum uczy się 99 uczniów. Obiekt został zarejestrowany z ramienia odpowiedniego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...