Publiczne Technikum Zawodowe Dla Dorosłych Wzdz W Opolu

no image Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 000512651, nosi nazwę Publiczne Technikum Zawodowe Dla Dorosłych Wzdz W Opolu. Jest to jednostka publiczna. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialność ponosi Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu. Budynek instytucji mieści się w miejscowości Opole, ulica Małopolska, nr 18, kod pocztowy 45301. Sekretariat udziela dalszych informacji pod numerem telefonu 774554341, a także faksem 774552224. Do instytucji uczęszczają dorośli. W technikum uczy się 24 uczniów. Podmiot podlegał rejestracji z ramienia odpowiedniego organu, jakim jest Powiat m Opole (grodzki).
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...