Niepubliczne Technikum

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 000512562, nazywa się Niepubliczne Technikum. Jest to placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Za jej funkcjonowanie odpowiada Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. siedziba instytucji mieści się w mieście Opatów, ulica Ćmielowska, nr 4, kod pocztowy 27500. Placówka udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 158684156, a także faksem 158684156. Do technikum uczęszczają dzieci lub młodzież. W technikum naukę pobiera 0 uczniów. Podmiot został zarejestrowany z ramienia uprawnionego organu, którym jest Powiat opatowski (ziemski).
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...