3-Letnie Technikum Dla Dorosłych Na Podbudowie Zsz

no image Szkoła średnia techniczna, posługująca się nr Regon 301199158, nosi nazwę 3-Letnie Technikum Dla Dorosłych Na Podbudowie Zsz. Jest to instytucja publiczna. Za jej funkcjonowanie odpowiada Powiat ziemski. Budynek instytucji znajduje się w mieście Kościelec, ulica Kościelna, nr 2, kod pocztowy 62604. Sekretariat udziela dalszych informacji telefonicznie pod numerem 632722897, a także faksem 632716369. Do technikum chodzą dorośli. W technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zdobywa wiedzę 35 uczniów. Obiekt podlegał rejestracji z ramienia właściwego organu.
Ii Technikum screen

Ii Technikum

Szkoła średnia o profilu technicznym, posiadająca nr Regon 341321728, nazywa się Ii Technikum. Jest to instytucja...