Sekrety różnic

Każdy z nas stanowi inną całkowicie pulę genów, przekazanych w połowie w trakcie zapłodnienia od matki, a w połowie od ojca. W trakcie zapłodnienia dochodzi do procesu rekombinacji tych genów, czyli ich wymiany, co w głębokim sensie zwiększa pulę genową określonego gatunku.

Jeśli chodzi o to, jacy jesteśmy, to obok czynników genetycznych, mają na nas wpływ również czynniki środowiskowe. Co to znaczy? Że środowisko, w którym się wychowujemy wpływa na nas. Takie działania środowiska przeprowadzają, choćby badania genetyki nad bliźniętami rozdzielonymi w dzieciństwie. Okazuje się, że tak jak bliźnięta powinny być takie same, ze względu na identyczną pule genów, tak jednak różnią się pod względem osobowości, właśnie dlatego, że wychowały się w innych środowiskach. Prawdopodobnie około 46% genów wpływa na nasz charakter, a reszta to czynniki środowiskowe. Nie dziwi więc fakt, że tak czasami podobni jesteśmy do zachowań swoich rodziców, mamy nie tylko podobny wygląd, ale nawet podobne gesty. Biologia stwarza nam jednak możliwość tasowania genów, stąd mimo wszystko tak wielka różnorodność, która stale jest kontynuowana.