All posts by pisarz

Rozwijać biznes

Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, które polega na tym, że ludzie zdolni do pracy i deklarujący chęć jej podjęcia, nie mogą znaleźć zatrudnienia. Przyczyn bezrobocia jest wiele, ale zwykle upatruje się go w systemie ekonomicznym, gospodarczym, złej polityce rządu. Działania rządu w tej sprawie muszą być elementem decydującym czasami.

Continue reading Rozwijać biznes